Sími 441-4000

Skólahjúkrunarfræðingur

Skólahjúkrunarfræðingur

Auður Jóhannsdóttir, hjukrunve@kopavogur.is

Viðvera hjúkrunarfræðings:

Mánudaga og miðvikudaga frá 08:00 - 14:00

Þriðjudaga 09:00 – 12:00

Fimmtudaga og föstudaga 08:00 – 12:00

Skólaheilsugæslan er framhald ung- og smábarnaverndar. Markmið skólaheilsugæslu er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda, með velferð þeirra að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

6H Heilsunnar – heilbrigðisfræðsla

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta. Byggt er á hugmyndafræðinni um 6H heilsunnar sem er samstarfsverkefni skólaheilsugæslunnar og Lýðheilsustöðvar. Áherslur fræðslunnar eru Hollusta – Hvíld – Hreyfing – Hreinlæti – Hamingja – Hugrekki og kynheilbrigði. Eftir  fræðslu fá foreldrar/forráðamenn fréttabréf sent með tölvupósti. Þá gefst foreldrum kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig þau geta nýtt sér það í daglegu lífi.

Reglubundnar skoðanir

Skólahjúkrunarfræðingur og skólalæknir hafa samvinnu um reglubundar skoðanir.

1. bekkur: Sjónpróf, heyrnarpróf, hæðar- og þyngdarmæling og lífsstílsmat.

4. bekkur: Sjónpróf, hæðar- og þyngdarmæling og lífsstílsmat.

7. bekkur: Sjónpróf, hæðar- og þyngdarmæling og lífsstílsmat.

9. bekkur: Sjónpróf, hæðar- og þyngdarmæling og lífsstílsmat.

Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til.

Bólusetningar

7. bekkur: Bólusett gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta). Stelpur bólsusettar fyrir leghálskrabbameini (3 sprautur, yfir veturinn).

9. bekkur: Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki, stífkrampa og kíghósta (ein sprauta).

6 ára börnum sem ekki hafa farið í 4 og/eða 5 ára skoðun á heilsugæslustöð er boðinn tími í bólusetningu ásamt læknisskoðun og viðtali við foreldra/forráðamenn.

Slys og veikindi

Mikilvægt er að skólaheilsugæslan viti af börnum sem eru með langvinna og/eða alvarlega sjúkdóma, s.s. sykursýki, flogaveiki, ofnæmi og blæðingarsjúkdóma. Ef óhapp/slys verður á skólatíma sinnir starfsfólk skólans fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæslu eða slysadeild skulu foreldri/forráðamaður fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af skólaheilsugæslunni.

Lyfjagjafir

Skólaheilsugæslan hefur umsjón með lyfjagjöfum skólabarna í samráði við foreldra. Einungis eru gefin lyf sem ávísuð eru af lækni. Hafa ber í huga að barn getur ekki í neinu tilviki sjálft borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra/forráðamanna. Börn skulu ekki hafa lyf undir höndum í skólanum nema í undantekningartilfellum, s.s. insúlín.

Lús og aðrar óværur

Lúsin er lífsseig og skýtur upp kollinum öðru hverju í öllum skólum. Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn kembi og/eða leiti að lús í hári barna sinna reglulega, t.d. vikulega. Ef upp kemur lús í skólanum er send tilkynning um það heim ásamt leiðbeiningum um meðferð. Kembing og meðferð er á ábyrgð foreldra. Þess er gætt að nafn barnsins sem smitast komi hvergi fram.  Svipaðar reglur gilda um njálg og kláðamaur.

Hreyfing, mataræði og svefn

Hæfileg hreyfing, hollt mataræði og reglulegur svefn eru meginundirstöður fyrir vellíðan barns og góðum námsárangri. Hæfilegur svefntími fyrir börn og unglinga:

5-8 ára 10-12 klst.

9-12 ára 10-11 klst.

13-15 ára 9-10 klst.

Ef áföll eða veikindi verða í fjölskyldu barnsins er æskilegt að láta hjúkrunarfræðing vita svo og bekkjarkennara og skólastjórnendur.

Til að njóta sín í námi verður barninu að líða vel í skólanum. Skólaheilsugæslan hvetur foreldra/forráðamenn til að vera vakandi yfir líðan barna sinna og spyrja þau reglulega um líðan sína, einnig að hafa hugfast að hrós og hvatning styrkja jákvæða hegðun og auka vellíðan. Foreldrar/forráðamenn geta ávallt leitað ráðgjafar hjá skólahjúkrunarfræðingi varðandi andlegt líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

 

 

 

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica